Get In Touch
za:media GmbH
Goethestrasse 16a
6161 Mannheim
Germany
Work Inquiries
hello@romaniatoday.eu
Phone +49621 38072677
Back

Ce condiții trebuie să îndeplinească un testament în Germania pentru a fi valabil

Sursa foto: Pexels

Cine poate întocmi un testament și cine poate fi desemnat moștenitor

Chestiunile legate de testament este bine să fie rezolvate din timp, întocmirea unui testament fiind esențială în acest sens.

Conform articolului 857 din Codul civil german, bunurile unei persoane care a decedat revin moștenitorilor săi, iar dacă nu a fost redactat un testament se va aplica succesiunea statutară.

În Germania, un testament poate fi întocmit de orice persoană care a împlinit 18 ani, oricine putând fi numit ca moștenitor. Animalele însă, nu pot fi desemnate ca moștenitori.

Ce date esențiale trebuie să cuprindă și cum trebuie formulat

Dacă dorești să decizi ce se va întâmpla cu averea pe care o deții, este cazul să faci un testament.

Testamentul este un act unilateral prin care o persoană (testatorul) stabilește cui îi vor reveni bunurile sale după încetarea din viață.

Un astfel de act juridic personal va trebui să fie scris de mână și lizibil. O importanță majoră trebuie acordată corectitudinii datelor esențiale precum numele și prenumele, semnătura, data și locul pentru a evita ca testamentul să devină nul. De asemenea, formularea folosită trebuie să fie clară, astfel încât să nu lase loc de interpretări greșite.

De ce se recomandă asistența unui avocat sau notar  

În cazul în care redactarea unui testament nu este posibilă pe cont propriu din motive de sănătate, de exemplu, se recomandă angajarea unui avocat sau a unui notar public. Deși această variantă implică costuri, există avantajul de a avea certitudinea că avocatul se va asigura de întocmirea actului în interesul testatorului.

Pentru stabilirea clară a moștenirii se recomandă realizarea unui testament, dar există și alternativa acordului de moștenire, acesta din urmă fiind irevocabil spre deosebire de testament.

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy