Get In Touch
za:media GmbH
Goethestrasse 16a
6161 Mannheim
Germany
Work Inquiries
hello@romaniatoday.eu
Phone +49621 38072677
Back

Românii se bucură de indemnizații majorate de la 1 martie

Sursa foto: Pexels

Majorarea beneficiilor sociale cu aproape 14%

În România 1 martie vine cu o creștere a indemnizațiilor de șomaj, de creștere a copilului, dar și a altor beneficii sociale ce se raportează la Indicatorul Social de Referință (ISR). Conform comunicatului Ministerului Muncii, aceste majorări vin ca urmare a creșterii cu 13,8% a acestui indicator, de la 525, 5 de lei în 2022, la 598 de lei în 2023.

Indemnizația de creștere a copilului

Începând de la 1 martie, această indemnizație va fi de minimum 1.495 RON, cu 181 de lei mai mare decât până acum.

Conform daps.ro, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului, precum și de o indemnizație lunară în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, persoanele care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, așa cum sunt definite de această lege) sau dacă s-au aflat într-una din situațiile considerate asimilate stagiului de cotizare, prin lege.

Indemnizația de șomaj

Pentru ajutorul de șomaj,  creșterea va fi de 73 de lei. În ceea ce privește indemnizaţia de şomaj acordată absolvenţilor instituţiilor de învăţământ și şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, aceasta va crește cu 37 de lei.

Alte venituri care vor crește ca urmare a actualizării indicelui social de referință

Printre veniturile care vor crește ca urmare a actualizării indicelui social de referință se numără și indemnizațiile pentru persoanele cu handicap, prima de inserție (pentru absolvenții încadrați în muncă), ajutorul pentru persoanele marginalizate, alocația pentru susținerea familiei, indemnizația minimă acordată pe perioada concediului de acomodare în vederea adopției, indemnizația de sprijin pentru adopție și ajutorul lunar nerambursabil pentru refugiați.

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy